Вие сте тук: Начало

Новини

Покана за заседание на ОбС Бобов дол на 28.11.2019 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 19.11.2019 г.

Проект на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане със спортни обекти, собственост на община Бобов дол

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 15.11.2019 г.

Дата на приключване - 15.12.2019 г.

Проект на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане със спортни обекти, собственост на община Бобов дол - ТУК

Докладна записка от Валери Радлев относно: Изменение на чл.18, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 14.11.2019 г.

График за посещение на място от медицинско лице в населените места на общ. Бобов дол през ноември

Е-мейл Печат ПДФ

Заповед № РД-20-285/ 31.10.2019 г. на Областен управител на област Кюстендил

Е-мейл Печат ПДФ

Страница 1 от 52