Вие сте тук: Начало

Новини

Решение № 169/25.10.2017 г. на Кюстендилски административен съд

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 20.11.2017 г.

РЕШЕНИЕ № 169/ 25.10.2017 Г. НА КЮСТЕНДИЛСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Заповед № РД-05-410/03.11.2017 г. на директора на ОД "Земеделие", гр. Кюстендил

Е-мейл Печат ПДФ

ЗАПОВЕД № РД-05-410/ 03.11.2017 Г. НА ДИРЕКТОРА НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГР. КЮСТЕНДИЛ

Покана за заседание на ОбС Бобов дол на 10.11.2017 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 08.11.2017 г.

Покана за тържествено заседание на ОбС Бобов дол на 27.10.2017 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 26.10.2017 г.

Наредба за реда и условията при отглеждане на селскостопански животни.ПРОЕКТ

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 25.10.2017 г.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на община Бобов дол, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и становища по проекта, в деловодството на Общинска администрация - Бобов дол, ул. "27-ми Октомври" № 2, ЗА Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията на община Бобов дол

Мотиви

Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията на община Бобов дол. ПРОЕКТ

Страница 7 от 16