Вие сте тук: Начало

Новини

Община Бобов дол организира конкурс за рисунка или есе

Е-мейл Печат ПДФ

По повод отбелязването на 53 години от обявяването на Бобов дол за град, община Бобов дол обявява конкурс за ЕСЕ И РИСУНКА под надслов „Бобов дол през моите очи“.

Покана за извънредно заседание на ОбС Бобов дол на 13.10.2020 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 09.10.2020 г.

Съобщение за набиране на преброители и контрольори

Е-мейл Печат ПДФ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

От 15 септември до 30 октомври 2020 година Общинска преброителна комисия Бобов дол стартира кампания по набиране на преброители и контрольори в предстоящото провеждане на Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.

Кандидатите желаещи да участват в Преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 год., подават документи, както следва:

1. Автобиография; - можете да изтеглите ТУК

2. Заявление за кандидатстване за преброител, контрольор; - можете да изтеглите ТУК

3. Съгласие за обработка на лични данни, собственоръчно подписано от всеки един кандидат; - можете да изтеглите ТУК; Информация за обработка на лични данни

Документите се подават в Общинска администрация Бобов дол при Нели Заркова – секретар Община Бобов дол и Председател на общинска преброителна комисия Бобов дол.

Общинска преброителна комисия Бобов дол информира кандидатите за преброители и контрольори, че от тях се очаква да извършат голяма по обем и отговорна работа в определения от Закона срок. Заплащането на техния труд ще бъде директно обвързано с качеството на попълнените от тях преброителни карти и броя на преброените обекти и лица в назначените им преброителни участъци. Преминаването през обучителен курс е задължително. С одобрените кандидати ще бъде сключен граждански договор.

 

Общински приют за безстопанствени кучета възобновява дейността си

Е-мейл Печат ПДФ

Общинска администрация гр.Бобов дол уведомява жителите, че от 08.09.2020 год. възобновява дейността си Общински приют за безстопанствени кучета град Бобов дол. Предстои улов и кастрация на всички безстопанствени кучета на територията на общината. Необходимо е всички стопани на домашни кучета да се погрижат да бъдат прибрани по домовете си.

В общинският приют може да се извършва кастрация и обезпаразитяване на домашни кучета. Лицата желаещи да се възползват от услугата ще бъдат освободени от такса за притежаване на куче за 2020 година. За целта ще бъде изготвен график за дейностите по кастриране и обезпаразитяване на домашни кучета. След изтичане на указаните срокове ще се правят системни проверки на територията на общината и на основание чл.14 от Наредбата за реда на придобиване, притежаване и отглеждане на Кучета на територията на община Бобов дол  и на неизправните собственици ще бъдат наложени глоби на основание по чл.16 от горецитираната Наредба.


Телефон за връзка:Владислав Факирски - 0898/804658
Надежда Станимирова - 0893/653524

Страница 10 от 75