Вие сте тук: Начало

Новини

Заповед на кмета на Община Бобов дол, свързана с разпространението на COVID-19

Е-мейл Печат ПДФ

Заповеди на директора на ОД"Земеделие" - Кюстендил, издадени на основание чл.37в, ал.16, изр. 5 от ЗСПЗЗ

Е-мейл Печат ПДФ

Заповеди от № РД-04-32/10.03.2020 г. до № РД-04-49/10.03.2020 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Кюстендил на основание чл.37в, ал.16, изр.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за определяне цена на имотите - полски пътища, собственост на Община Бобов дол, попадащи в масивите за ползване на ползвателите в землищата на Община Бобов дол.

 

с. Бабино

с. Бабинска река

с. Блато

гр. Бобов дол

с. Долистово

с. Голема Фуча

с. Големо село

с. Голем Върбовник

с. Горна Козница

с. Коркина

с. Локвата

с. Мала Фуча

с. Мали Върбовник

с. Мало село

с. Мламолово

с. Новоселяне

с. Паничарево

с. Шатрово

 

Дирекция "СП"Бобов дол разширява начините за достъп до административните си услуги

Е-мейл Печат ПДФ

Набиране на доброволци

Е-мейл Печат ПДФ

Заповед № З-154/ 17.03.2020 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Страница 10 от 67