Вие сте тук: Начало

Новини

Покана за извънредно заседание на ОбС Бобов дол на 31.03.2020 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 27.03.2020 г.

Заповед на кмета на Община Бобов дол, свързана с разпространението на COVID-19

Е-мейл Печат ПДФ

Заповед на кмета на Община Бобов дол, свързана с разпространението на COVID-19

Е-мейл Печат ПДФ

График за посещение на място от медицинско лице в населените места на общ. Бобов дол през март-април

Е-мейл Печат ПДФ

Заповеди на директора на ОД"Земеделие" - Кюстендил, издадени на основание чл.37в, ал.16, изр. 5 от ЗСПЗЗ

Е-мейл Печат ПДФ

Заповеди от № РД-04-32/10.03.2020 г. до № РД-04-49/10.03.2020 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Кюстендил на основание чл.37в, ал.16, изр.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за определяне цена на имотите - полски пътища, собственост на Община Бобов дол, попадащи в масивите за ползване на ползвателите в землищата на Община Бобов дол.

 

с. Бабино

с. Бабинска река

с. Блато

гр. Бобов дол

с. Долистово

с. Голема Фуча

с. Големо село

с. Голем Върбовник

с. Горна Козница

с. Коркина

с. Локвата

с. Мала Фуча

с. Мали Върбовник

с. Мало село

с. Мламолово

с. Новоселяне

с. Паничарево

с. Шатрово

 

Страница 2 от 60