Вие сте тук: Начало

Новини

Покана за заседание на ОбС Бобов дол на 10.11.2017 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 08.11.2017 г.

Покана за тържествено заседание на ОбС Бобов дол на 27.10.2017 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 26.10.2017 г.

Наредба за реда и условията при отглеждане на селскостопански животни.ПРОЕКТ

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 25.10.2017 г.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на община Бобов дол, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и становища по проекта, в деловодството на Общинска администрация - Бобов дол, ул. "27-ми Октомври" № 2, ЗА Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията на община Бобов дол

Мотиви

Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията на община Бобов дол. ПРОЕКТ

Покана за пресконференция

Е-мейл Печат ПДФ

50 ГОДИНИ ГРАД БОБОВ ДОЛ

Е-мейл Печат ПДФ

Страница 15 от 24