Вие сте тук: Контакти

# Позиция Име Телефон Мобилен телефон Факс
1 Кмет с. Долистово Кмет с. Долистово 0702 62088 0895656135
2 Кмет с. Коркина Кмет с. Коркина 0702 62023 0895565017
3 Кмет с. Бабино Кмет с. Бабино 0702 65239 0898567465
4 Кмет с. Мала Фуча Кмет с. Мала Фуча 07044 2046 0895656188
5 Км. наместник с. Горна Козница Км. наместник с. Горна Козница 0702 63282 0898567462
6 Км. наместник с. Голема Фуча Км. наместник с. Голема Фуча 07044 2347 0898567466
7 Км. наместник с. Бабинска река Км. наместник с. Бабинска река 0702 65116 0895656161
8 Км. наместник с. Шатрово Км. наместник с. Шатрово 07041 2211 0898567242
9 Км. наместник с. Новоселяне Км. наместник с. Новоселяне 0702 62103 0898567240
10 Км. наместник с. Паничарево Км. наместник с. Паничарево 07041 2311 0898567458
11 Км. наместник с. Мали Върбовник Км. наместник с. Мали Върбовник 07045 2311 0898567242
12 Км. наместник с. Голям Върбовник Км. наместник с. Голям Върбовник 07045 2211 0898567458
13 Км. наместник с. Блато Км. наместник с. Блато 07045 2423 0898567458

Страница 2 от 2