Вие сте тук: Демографска характеристика

Демографска характеристика

Е-мейл Печат ПДФ

Община Бобов дол е съставена от 18 населени места: град Бобов дол, който е и административен център и 17 села, обединени в 16 кметства: Бабино, Бабинска река, Блато, Голема Фуча, Голем Върбовник, Големо село, Горна козница, Долистово, коркина, Локвата, Мала Фуча, мало село, Мали Върбовник, Мламолово, Новоселяне, Панчарево и Шатрово. Освен функционален градът е и пространствен център.Останалите селища формират разпръсната мрежа в територията на общината.Средната селищна гъстота е по-ниска от тази за страната-11.2 кв.км на едно селище при средна за страната 1 селище на 20 км2.Средното отстояние между населените места е около 5 км, което затруднява придвижването, формирането и функционирането на единна жизнена териториално селищна общност.         Населението на общината е 8 598 човека, от които 5 913 живеят в град Бобов дол.

№ по ред

Населено място

Население, бр.

1

Село Паничарево

35

2

Село Шатрово

61

3

Село Бабино

214

4

Село Бабинска река

89

5

Село Блато

13

6

Град Бобов дол

5913

7

Село Голема Фуча

80

8

Село Голем Върбовник

144

9

Село Големо село

420

10

Село Горна Козница

82

11

Село Долистово

236

12

Село Коркина

117

13

Село Локвата

6

14

Село Мала Фуча

112

15

Село Мали Върбовник

57

16

Село Мало село

286

17

Село Мламолово

682

18

Село Новоселяне

51

ОБЩО:

8 598

Урбанистичната класификация на селищата е поляризирана: 1 град, 1 средно голямо село  (около 1000 жители), 7 малки села (200-500 жители) и 8 много малки села (под 200 жители), най-малкото село е с по-малко от 50 жители.