Вие сте тук: Демографска характеристика

Демографска характеристика

Е-мейл Печат ПДФ

Община Бобов дол е съставена от 18 населени места: град Бобов дол, който е и административен център и 17 села, обединени в 16 кметства: Бабино, Бабинска река, Блато, Голема Фуча, Голем Върбовник, Големо село, Горна козница, Долистово, коркина, Локвата, Мала Фуча, мало село, Мали Върбовник, Мламолово, Новоселяне, Панчарево и Шатрово. Освен функционален градът е и пространствен център.Останалите селища формират разпръсната мрежа в територията на общината.Средната селищна гъстота е по-ниска от тази за страната-11.2 кв.км на едно селище при средна за страната 1 селище на 20 км2.Средното отстояние между населените места е около 5 км, което затруднява придвижването, формирането и функционирането на единна жизнена териториално селищна общност.         Населението на общината е 10 720 човека, от които 6 767 живеят в град Бобов дол.

№ по ред

Населено място

Население, бр.

1

Село Паничарево

74

2

Село Шатрово

155

3

Село Бабино

288

4

Село Бабинска река

113

5

Село Блато

48

6

Град Бобов дол

6767

7

Село Голема Фуча

138

8

Село Голем Върбовник

205

9

Село Големо село

557

10

Село Горна Козница

257

11

Село Долистово

358

12

Село Коркина

187

13

Село Локвата

8

14

Село Мала Фуча

175

15

Село Мали Върбовник

121

16

Село Мало село

330

17

Село Мламолово

828

18

Село Новоселяне

81

ОБЩО:

10 720

Урбанистичната класификация на селищата е поляризирана: 1 град, 1 средно голямо село  (около 1000 жители), 7 малки села (200-500 жители) и 8 много малки села (под 200 жители), най-малкото село е с по-малко от 50 жители.