Вие сте тук: Информация Избори за народни представители 11.07.2021 год. ПОКАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВИТЕ НА СИК

ПОКАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВИТЕ НА СИК

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване 31.05.2021г.

ПОКАНА

Кметът на Община БОБОВ ДОЛ КАНИ ПАРЛАМЕНТАРНо представените партии и коалиции, В 45-то НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ на консултации

за съставИТЕ на СИК В ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ Г-ЖИ/ДА,

На основание чл.91, ал.1 от Избирателния кодекс, Ви каня на 03.06.2021 г. /четвъртък/ в 1600 часа в зала № 109 на Община Бобов дол за провеждане на консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии Бобов дол в изборите за народни представители на 11 юли 2021 год.

Съгласно чл.91, ал.4, точки 1, 2 и 3 и ал.5 от Изборния кодекс и Решение № 124-НС/26.05.2021 год. на ЦИК, моля подгответе и носете със себе си следните документи:

1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа наименованието на партията или коалицията, която прави предложението, трите имена и ЕГН на предложените лица, длъжност в комисията, за която се предлагат, образование, специалност, телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

2. заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10 май 2021 г.; или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 45-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

3. Пълномощно     от    лицата, представляващи   партията    или коалицията   когато в консултациите участват упълномощени лица или заверено копие от такова пълномощно;

4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден.

Изискуемите по Изборния кодекс горепосочени документи остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до РИК Кюстендил.

ЕЛЗА ВЕЛИЧКОВА

Кмет Община Бобов дол