Вие сте тук: ПОКАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВИТЕ НА СИК

ПОКАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВИТЕ НА СИК

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване 31.05.2021г.

ПОКАНА

Кметът на Община БОБОВ ДОЛ КАНИ ПАРЛАМЕНТАРНо представените партии и коалиции, В 45-то НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ на консултации

за съставИТЕ на СИК В ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ Г-ЖИ/ДА,

На основание чл.91, ал.1 от Избирателния кодекс, Ви каня на 03.06.2021 г. /четвъртък/ в 1600 часа в зала № 109 на Община Бобов дол за провеждане на консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии Бобов дол в изборите за народни представители на 11 юли 2021 год.

Съгласно чл.91, ал.4, точки 1, 2 и 3 и ал.5 от Изборния кодекс и Решение № 124-НС/26.05.2021 год. на ЦИК, моля подгответе и носете със себе си следните документи:

1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа наименованието на партията или коалицията, която прави предложението, трите имена и ЕГН на предложените лица, длъжност в комисията, за която се предлагат, образование, специалност, телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

2. заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10 май 2021 г.; или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 45-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

3. Пълномощно     от    лицата, представляващи   партията    или коалицията   когато в консултациите участват упълномощени лица или заверено копие от такова пълномощно;

4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден.

Изискуемите по Изборния кодекс горепосочени документи остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до РИК Кюстендил.

ЕЛЗА ВЕЛИЧКОВА

Кмет Община Бобов дол


Бланка за писмено предложение от партии и коалиции за съставите на СИК - ИЗТЕГЛИ