Вие сте тук: Общински съвет Постоянни комисии

Постоянни комисии

Е-мейл Печат ПДФ

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОбС

ПК   по   икономическа   дейност   и   европейска политика

Председател: Красимир Георгиев Чаврагански

Зам.-председател: Десислава Емилова Александрова

Членове: инж. Йорданка Емилова Рангелова

Константин Тянков Динев

Юлиан Василев Йорданов

 

 

ПК по устройство и развитие на територията и общинска собственост

Председател: инж.Илиян Ерменчов Илиев

Зам.-председател: инж. Йорданка Емилова Рангелова

Членове: инж. Мая Георгиева Спасова

Денислав Викторов Димитров

Юлиан Василев Йорданов

 

ПК по образование, култура, религия, младежта и спорта

Председател: Елеонора Георгиева Христова

Зам.-председател: Константин Тянков Динев

Членове: Десислава Емилова Александрова

Ангел Петров Дивячки

Денислав Викторов Димитров

ПК по местно самоуправление, социални дейности и здравеопазване

Председател: Д-р Катя Илиева Георгиева – Цветанова

Зам.-председател: Антоанета Горанова Плачкова

Членове: Красимир Георгиев Чаврагански

Елеонора Георгиева Христова

Д-р Борис Йорданов Дашков

 

ПК по земеделие, горско, водно стопанство и екология

Председател: инж. Мая Георгиева Спасова

Зам.-председател: инж.Илиян Ерменчов Илиев

Членове: Д-р Катя Илиева Георгиева - Цветанова

Ангел Петров Дивячки

Денислав Викторов Димитров

 

ПК по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

Председател: инж.Илиян Ерменчов Илиев

Зам.-председател: Елеонора Георгиева Христова

Членове: Д-р Борис Йорданов Дашков

Юлиан Василев Йорданов

Константин Тянков Динев