Вие сте тук: Заповеди на директора на ОД "Земеделие", гр. Кюстендил

Заповеди на директора на ОД "Земеделие", гр. Кюстендил

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 02.04.2018 г.

Заповеди на директора на ОД "Земеделие", гр. Кюстендил, издадени на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 75а, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ

с. Шатрово

с. Паничарево

с. Шатрово

с. Новоселяне

с. Мламолово

с. Мало село

с. Мали Върбовник

с. Мала Фуча

с. Коркина

с. Локвата

с. Долистово

с. Големо село

с. Голема Фуча

с. Голем Върбовник

гр. Бобов дол

с. Блато

с. Бабино

с. Бабинска река