Вие сте тук: Икономическа характеристика

Икономическа характеристика

Е-мейл Печат ПДФ

Община Бобов дол е утвърден център за добив на въглища и производство на електроенергия с голямо икономическо значение в областен и национален мащаб. Тук са съсредоточени важни стопански дейности – въгледобив, електропроизводство, енергоремонт и селско стопанство.През 1891 г. е открита Държавна мина “Бобов дол” за добив на кафяви каменни въглища, която и до наши дни определя развитието на града и региона.Минните предприятия в общината са:Мини “Бобов дол” ЕАД – в състава, на която влизат: р-к “Бобов дол”, р-к “Бабино”, р-к “Хр.Ботев”,  ЦОФ “Бобов дол“ и Азотно-кислородна станция.Мини “Колош БД” ЕООД – в ликвидация:  р-к “Мламолово”.“Фундаментал” ЕООД-участък “Миньор” от находище Бобовдолски въглищен басейн. В тази сфера работят  3 000 човека.ТЕЦ “Бобов дол” е най-голямата в Югозападна България с мощност 630 Мегавата. В централата работят около 1 000 души.Енергоремонт “Бобов дол” е специализирано предприятие за основен и капитален ремонт на инсталираните мощности на енергийната система в Югозападна България, производство на резервни части и съоръжения за енергопроизводството.

В областта на частния и предприемаческия сектор, на територията на града функционира предприятие за производство на обувни изделия – “Бостайл” с италианско участие, което осигурява работа на около 570 души.Селското стопанство е втория по значение отрасъл в общината. На територията на общината има 2 400 декара черешови насаждения. Тенденцията за в бъдеще е разрастване на черешовите масиви с още 1 200 декара.