Вие сте тук: Информация Бюджет и финанси Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от ЕС и чуждите средства към 30.09.2018 г.