Вие сте тук: Администрация Дейности Устройство на територията и инфраструктура Одобрени ПУП по чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ