Вие сте тук: Администрация Дейности Устройство на територията и инфраструктура Одобрени ПУП по чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ

Одобрени ПУП по чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ

Е-мейл Печат ПДФ

Заповед № З-463/ 04.07.2018 г. и ПУП

Заповед № З-556/ 07.08.2018 г. и ПУП

Заповед № З-576/ 20.08.2018 г. и ПУП

Заповед № З-895/ 21.12.2018 г. и ПУП

2019 година

Заповед № З-334/ 17.06.2019 г. и ПУП

Заповед № З-335/ 17.06.2019 г. и ПУП

Заповед № З-336/ 17.06.2019 г. и ПУП

Решение № 58/ 24.06.2019 г. и ПУП

Заповед № 517/ 30.08.2019 г. и ПУП