Вие сте тук: Администрация Дейности Устройство на територията и инфраструктура Обявления по чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ