Вие сте тук: Администрация Дейности Устройство на територията и инфраструктура Обявления по чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ