Вие сте тук: Стратегически приоритети

Стратегически приоритети

Е-мейл Печат ПДФ

Общински план за развитие на Община Бобов дол 2014-2020 г.

Програма за реализация на Общински план за развитие на Община Бобов дол 2014-2020 г.

Стратегия за организационно развитие на Община Бобов дол 2014-2017 г.

Стратегия за опазване на културното наследство

Програма на община Бобов дол за 2014-2020 г. за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива

Реализация на Програма на община Бобов дол за 2014-2020 г. за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива

Актуализирана стратегия за развитие на туризма в община Бобов дол 2014-2020 г.

Актуализация на програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Бобов дол 2014-2020 г.

Актуализация на общинска програма за опазване на околната среда на община Бобов дол 2014-2020 г.