Вие сте тук: Информация Търгове Процедура за отдаване под наем, чрез публично оповестен конкурс на част от имот публична общинска собственост

Процедура за отдаване под наем, чрез публично оповестен конкурс на част от имот публична общинска собственост

Е-мейл Печат ПДФ