Вие сте тук: Докладна записка от инж. Мая Спасова - Общински съветник от ПП "ГЕРБ" относно: Изменение на чл.9 и чл.14 от ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Докладна записка от инж. Мая Спасова - Общински съветник от ПП "ГЕРБ" относно: Изменение на чл.9 и чл.14 от ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 22.11.2019 г.

Дата на приключване - 22.12.2019 г.