Вие сте тук: Информация Бюджет и финанси Бюджет 2020 на Община Бобов дол

Бюджет 2020 на Община Бобов дол

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 10.02.2020 г.

БЮДЖЕТ 2020 Г. НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

ПРИЛОЖЕНИЯ БЮДЖЕТ 2020 Г.

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОБОВ ДОЛ

Месечни и тримесечни отчети за 2020 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. януари

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. февруари

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. март

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.03.2020 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. април

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. май

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. юни

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. юли

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. август

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. септември

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. октомври

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2020 год

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020 год

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.