Вие сте тук: Информация Бюджет и финанси Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства за 2019 година