Вие сте тук: Информация Заповеди Заповед № З-295/ 04.06.2020 г., касаеща обявяването на пожароопасен сезон за 2020 г.