Вие сте тук: Информация Търгове Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост