Вие сте тук: Информация Търгове Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост