Вие сте тук: Докладна записка от Елеонора Христова относно: Изменение на чл.20, ал.2 от Превилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

Докладна записка от Елеонора Христова относно: Изменение на чл.20, ал.2 от Превилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 24.08.2020 г.

Дата на приключване - 24.09.2020 г.