Вие сте тук: Информация Бюджет и финанси Решение № 138/11.09.20 г. на ОбС относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Бобов дол, сметките за средствата от Европейския съюз, чужди средства и изпълнението на Инвестиционната програма на капиталовите разходи към31.12.2019 г.

Решение № 138/11.09.20 г. на ОбС относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Бобов дол, сметките за средствата от Европейския съюз, чужди средства и изпълнението на Инвестиционната програма на капиталовите разходи към31.12.2019 г.

Е-мейл Печат ПДФ

 

Дата на публикуване - 06.11.2020 г.

РЕШЕНИЕ № 138/11.09.20 Г. НА ОБС ОТНОСНО: ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЧУЖДИ СРЕДСТВА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ КЪМ31.12.2019 Г.