Вие сте тук: Информация Бюджет и финанси Решение № 140/11.09.20 г. на ОбС относно: Отчет за състоянието на общинския дълг към 30.06.2020 г.