Вие сте тук: Информация Търгове Публичен търг с тайно наддаване на земеделски земи от общинския поземлен фонд