Вие сте тук: Информация Търгове Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд