Вие сте тук: Информация Търгове

Търгове

Филтър по заглавие 
Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Процедура за отдаване под наем, чрез публично оповестен конкурс на част от имот публична общинска собственост 21
2 Публичен търг с явно наддаване за за отдаване под наем на общински имоти 27
3 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти 472
4 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на мери и пасища - публична общинска собственост 387
5 Публичен търг с явно наддаване за продажба на водонагревен котел 500
6 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти 405
7 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на имот 414
8 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи 440
9 Публичен търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства 635
10 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот 391
11 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот 339
12 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот 336
13 Публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно право на строеж 430
14 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот 405
15 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот 509
16 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот 528
17 Публичен търг с явно наддаване за продажба на 50 бр. група дървета 578
18 Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на 8 бр. група дървета 491
19 Повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на група дървета 471
20 Публичен търг с явно наддаване за продажба на 8 бр. група дървета 428

Страница 1 от 2