Вие сте тук: Информация Бюджет и финанси

Бюджет и финанси

Филтър по заглавие 
Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
21 Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства за 2018 година 1597
22 Баланс на Община Бобов дол към 31.12.2018 г. в хиляди лева 1396
23 Баланс на Община Бобов дол към 31.12.2018 г. в лева 1336
24 Бюджет 2019 на Община Бобов дол 1519
25 Счетоводна политика и сметкоплан на Община Бобов дол 1460
26 Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от ЕС и чуждите средства към 30.09.2018 г. 1421
27 Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2018 г. в хиляди лева 1327
28 Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2018 г. в лева 1330
29 Решение № 185 на ОбС, относно: Бюджетна прогноза на Община Бобов дол за периода 2019 - 2021 година в частта за местни дейности 1419
30 Решение № 183 на ОбС, относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Бобов дол, сметките за средствата от Европейския съюз и чужди средства, за изпълнението на Инвестиционната програма на капиталовите разходи и за общ. дълг към 31.12.2017 г. 1686
31 Касов отчет за 2017 г. 1557
32 Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2018 год. в хиляди лева 1450
33 Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2018 год. в лева 1392
34 Отчет за изпълнението на бюджета за първо полугодие на 2018 год. 1458
35 Месечни и тримесечни отчети на Община Бобов дол за 2018 г. 1697
36 Бюджет 2018 на Община Бобов дол 1744
37 Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет 2018 година 1566
38 Докладна записка от адв. Елза Величкова относно: Актуализация на капиталови разходи 2017 г. 1613
39 Счетоводна политика и сметкоплан на Община Бобов дол 1713
40 Годишен финансов отчет за 2016 г. 1687

Страница 2 от 4