Вие сте тук: Информация Бюджет и финанси

Бюджет и финанси

Филтър по заглавие 
Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Счетоводна политика и сметкоплан на Община Бобов дол 37
2 Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от ЕС и чуждите средства към 30.09.2018 г. 78
3 Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2018 г. в хиляди лева 73
4 Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2018 г. в лева 72
5 Решение № 185 на ОбС, относно: Бюджетна прогноза на Община Бобов дол за периода 2019 - 2021 година в частта за местни дейности 95
6 Решение № 183 на ОбС, относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Бобов дол, сметките за средствата от Европейския съюз и чужди средства, за изпълнението на Инвестиционната програма на капиталовите разходи и за общ. дълг към 31.12.2017 г. 90
7 Касов отчет за 2017 г. 162
8 Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2018 год. в хиляди лева 132
9 Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2018 год. в лева 131
10 Отчет за изпълнението на бюджета за първо полугодие на 2018 год. 153
11 Месечни и тримесечни отчети на Община Бобов дол за 2018 г. 283
12 Бюджет 2018 на Община Бобов дол 320
13 Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет 2018 година 276
14 Докладна записка от адв. Елза Величкова относно: Актуализация на капиталови разходи 2017 г. 285
15 Счетоводна политика и сметкоплан на Община Бобов дол 321
16 Годишен финансов отчет за 2016 г. 262
17 Бюджети на ВРБК 243
18 Месечни и тримесечни отчети на Община Бобов дол за 2017 г. 279
19 Капиталови разходи 2017 г. 265
20 Бюджет 2017 на Община Бобов дол 244

Страница 1 от 2