Вие сте тук: Информация Бюджет и финанси

Бюджет и финанси

Филтър по заглавие 
Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2019 г. в хиляди лева 25
2 Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2019 г. в лева 22
3 Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства за 2018 година 175
4 Баланс на Община Бобов дол към 31.12.2018 г. в хиляди лева 167
5 Баланс на Община Бобов дол към 31.12.2018 г. в лева 163
6 Бюджет 2019 на Община Бобов дол 225
7 Счетоводна политика и сметкоплан на Община Бобов дол 216
8 Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от ЕС и чуждите средства към 30.09.2018 г. 250
9 Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2018 г. в хиляди лева 229
10 Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2018 г. в лева 220
11 Решение № 185 на ОбС, относно: Бюджетна прогноза на Община Бобов дол за периода 2019 - 2021 година в частта за местни дейности 259
12 Решение № 183 на ОбС, относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Бобов дол, сметките за средствата от Европейския съюз и чужди средства, за изпълнението на Инвестиционната програма на капиталовите разходи и за общ. дълг към 31.12.2017 г. 352
13 Касов отчет за 2017 г. 387
14 Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2018 год. в хиляди лева 336
15 Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2018 год. в лева 331
16 Отчет за изпълнението на бюджета за първо полугодие на 2018 год. 331
17 Месечни и тримесечни отчети на Община Бобов дол за 2018 г. 464
18 Бюджет 2018 на Община Бобов дол 565
19 Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет 2018 година 462
20 Докладна записка от адв. Елза Величкова относно: Актуализация на капиталови разходи 2017 г. 464

Страница 1 от 3