Вие сте тук: Информация Бюджет и финанси

Бюджет и финанси

Филтър по заглавие 
Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 ЗАВЕРЕН ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ ЗА 2019г. ОТ СМЕТНА ПАЛАТА 786
2 Одитен Доклад на Сметна палата за годишен отчет 2019г. 939
3 БЮДЖЕТ 2021 НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ 948
4 Разходи за осъществяване на дейности от местно значение за кметства, които се финансират с 30% от приходите от продажба или отдаване под наем на общински имоти 919
5 Разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи от ЗДБРБ за 2021 год. 820
6 Проекто бюджет на Община Бобов дол за 2021 год. 803
7 Бюджетна бланка за 2021 година на Община Бобов дол 759
8 Решение № 140/11.09.20 г. на ОбС относно: Отчет за състоянието на общинския дълг към 30.06.2020 г. 757
9 Решение № 139/11.09.20 г. на ОбС относно: Годишен отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2019 г. 813
10 Решение № 138/11.09.20 г. на ОбС относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Бобов дол, сметките за средствата от Европейския съюз, чужди средства и изпълнението на Инвестиционната програма на капиталовите разходи към31.12.2019 г. 759
11 Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2020 г. в хиляди лева 824
12 Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2020 г. в лева 770
13 Баланс на Община Бобов дол към 31.12.2019 г. в хиляди лева 998
14 Баланс на Община Бобов дол към 31.12.2019 г. в левове 1070
15 Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства за 2019 година 1152
16 Бюджет 2020 на Община Бобов дол 1336
17 Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2019 г. в хиляди лева 1118
18 Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2019 г. в лева 1086
19 Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2019 г. в хиляди лева 1224
20 Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2019 г. в лева 1373

Страница 1 от 4