Вие сте тук: Информация Бюджет и финанси

Бюджет и финанси

Филтър по заглавие 
Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства за 2018 година 144
2 Баланс на Община Бобов дол към 31.12.2018 г. в хиляди лева 143
3 Баланс на Община Бобов дол към 31.12.2018 г. в лева 139
4 Бюджет 2019 на Община Бобов дол 200
5 Счетоводна политика и сметкоплан на Община Бобов дол 193
6 Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от ЕС и чуждите средства към 30.09.2018 г. 219
7 Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2018 г. в хиляди лева 203
8 Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2018 г. в лева 197
9 Решение № 185 на ОбС, относно: Бюджетна прогноза на Община Бобов дол за периода 2019 - 2021 година в частта за местни дейности 234
10 Решение № 183 на ОбС, относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Бобов дол, сметките за средствата от Европейския съюз и чужди средства, за изпълнението на Инвестиционната програма на капиталовите разходи и за общ. дълг към 31.12.2017 г. 314
11 Касов отчет за 2017 г. 355
12 Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2018 год. в хиляди лева 308
13 Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2018 год. в лева 300
14 Отчет за изпълнението на бюджета за първо полугодие на 2018 год. 305
15 Месечни и тримесечни отчети на Община Бобов дол за 2018 г. 442
16 Бюджет 2018 на Община Бобов дол 535
17 Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет 2018 година 434
18 Докладна записка от адв. Елза Величкова относно: Актуализация на капиталови разходи 2017 г. 440
19 Счетоводна политика и сметкоплан на Община Бобов дол 501
20 Годишен финансов отчет за 2016 г. 418

Страница 1 от 3