Вие сте тук: Информация Бюджет и финанси

Бюджет и финанси

Филтър по заглавие 
Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Баланс на Община Бобов дол към 31.12.2019 г. в хиляди лева 106
2 Баланс на Община Бобов дол към 31.12.2019 г. в левове 117
3 Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства за 2019 година 123
4 Бюджет 2020 на Община Бобов дол 176
5 Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2019 г. в хиляди лева 208
6 Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2019 г. в лева 216
7 Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2019 г. в хиляди лева 289
8 Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2019 г. в лева 271
9 Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства за 2018 година 528
10 Баланс на Община Бобов дол към 31.12.2018 г. в хиляди лева 394
11 Баланс на Община Бобов дол към 31.12.2018 г. в лева 402
12 Бюджет 2019 на Община Бобов дол 522
13 Счетоводна политика и сметкоплан на Община Бобов дол 450
14 Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от ЕС и чуждите средства към 30.09.2018 г. 499
15 Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2018 г. в хиляди лева 469
16 Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2018 г. в лева 432
17 Решение № 185 на ОбС, относно: Бюджетна прогноза на Община Бобов дол за периода 2019 - 2021 година в частта за местни дейности 499
18 Решение № 183 на ОбС, относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Бобов дол, сметките за средствата от Европейския съюз и чужди средства, за изпълнението на Инвестиционната програма на капиталовите разходи и за общ. дълг към 31.12.2017 г. 591
19 Касов отчет за 2017 г. 630
20 Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2018 год. в хиляди лева 580

Страница 1 от 3