Вие сте тук: Информация Бюджет и финанси

Бюджет и финанси

Филтър по заглавие 
Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Бюджет 2020 на Община Бобов дол 26
2 Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2019 г. в хиляди лева 110
3 Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2019 г. в лева 104
4 Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2019 г. в хиляди лева 175
5 Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2019 г. в лева 161
6 Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства за 2018 година 391
7 Баланс на Община Бобов дол към 31.12.2018 г. в хиляди лева 290
8 Баланс на Община Бобов дол към 31.12.2018 г. в лева 297
9 Бюджет 2019 на Община Бобов дол 407
10 Счетоводна политика и сметкоплан на Община Бобов дол 342
11 Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от ЕС и чуждите средства към 30.09.2018 г. 395
12 Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2018 г. в хиляди лева 368
13 Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2018 г. в лева 338
14 Решение № 185 на ОбС, относно: Бюджетна прогноза на Община Бобов дол за периода 2019 - 2021 година в частта за местни дейности 394
15 Решение № 183 на ОбС, относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Бобов дол, сметките за средствата от Европейския съюз и чужди средства, за изпълнението на Инвестиционната програма на капиталовите разходи и за общ. дълг към 31.12.2017 г. 486
16 Касов отчет за 2017 г. 519
17 Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2018 год. в хиляди лева 471
18 Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2018 год. в лева 451
19 Отчет за изпълнението на бюджета за първо полугодие на 2018 год. 470
20 Месечни и тримесечни отчети на Община Бобов дол за 2018 г. 617

Страница 1 от 3