Вие сте тук: Информация Бюджет и финанси

Бюджет и финанси

Филтър по заглавие 
Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2019 г. в хиляди лева 66
2 Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2019 г. в лева 64
3 Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства за 2018 година 262
4 Баланс на Община Бобов дол към 31.12.2018 г. в хиляди лева 195
5 Баланс на Община Бобов дол към 31.12.2018 г. в лева 200
6 Бюджет 2019 на Община Бобов дол 282
7 Счетоводна политика и сметкоплан на Община Бобов дол 251
8 Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от ЕС и чуждите средства към 30.09.2018 г. 291
9 Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2018 г. в хиляди лева 265
10 Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2018 г. в лева 252
11 Решение № 185 на ОбС, относно: Бюджетна прогноза на Община Бобов дол за периода 2019 - 2021 година в частта за местни дейности 295
12 Решение № 183 на ОбС, относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Бобов дол, сметките за средствата от Европейския съюз и чужди средства, за изпълнението на Инвестиционната програма на капиталовите разходи и за общ. дълг към 31.12.2017 г. 385
13 Касов отчет за 2017 г. 417
14 Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2018 год. в хиляди лева 370
15 Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2018 год. в лева 355
16 Отчет за изпълнението на бюджета за първо полугодие на 2018 год. 363
17 Месечни и тримесечни отчети на Община Бобов дол за 2018 г. 524
18 Бюджет 2018 на Община Бобов дол 615
19 Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет 2018 година 493
20 Докладна записка от адв. Елза Величкова относно: Актуализация на капиталови разходи 2017 г. 496

Страница 1 от 3