Вие сте тук: Информация Бюджет и финанси

Бюджет и финанси

Филтър по заглавие 
Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 ЗАВЕРЕН ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ ЗА 2019г. ОТ СМЕТНА ПАЛАТА 836
2 Одитен Доклад на Сметна палата за годишен отчет 2019г. 1001
3 БЮДЖЕТ 2021 НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ 1018
4 Разходи за осъществяване на дейности от местно значение за кметства, които се финансират с 30% от приходите от продажба или отдаване под наем на общински имоти 991
5 Разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи от ЗДБРБ за 2021 год. 880
6 Проекто бюджет на Община Бобов дол за 2021 год. 863
7 Бюджетна бланка за 2021 година на Община Бобов дол 813
8 Решение № 140/11.09.20 г. на ОбС относно: Отчет за състоянието на общинския дълг към 30.06.2020 г. 810
9 Решение № 139/11.09.20 г. на ОбС относно: Годишен отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2019 г. 861
10 Решение № 138/11.09.20 г. на ОбС относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Бобов дол, сметките за средствата от Европейския съюз, чужди средства и изпълнението на Инвестиционната програма на капиталовите разходи към31.12.2019 г. 810
11 Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2020 г. в хиляди лева 882
12 Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2020 г. в лева 829
13 Баланс на Община Бобов дол към 31.12.2019 г. в хиляди лева 1060
14 Баланс на Община Бобов дол към 31.12.2019 г. в левове 1142
15 Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства за 2019 година 1211
16 Бюджет 2020 на Община Бобов дол 1400
17 Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2019 г. в хиляди лева 1174
18 Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2019 г. в лева 1137
19 Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2019 г. в хиляди лева 1292
20 Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2019 г. в лева 1446

Страница 1 от 4