Вие сте тук: Общински съвет Организация и дейност

Организация и дейност на ОбС

Обявление за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за районен съд - Дупница, мандат 2021 - 2025 год.

Е-мейл Печат ПДФ

Необходими документи: Образец на заявление за кандидатстване - ТУК; Образец на автобиография - ТУК; Образец на данни за лицето - ТУК; Образец на декларация писмено съгласие - ТУК; Образец на декларация за липса на обстоятелства - ТУК; Заявление за проверка за принадлежност - ТУК; Образец на мотивационно писмо - ТУК

Отчет за дейността на ОбС - Бобов дол и неговите комисии за 2014 - 2015 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Отчет за дейността на ОбС - Бобов дол и неговите комисии за второто шестмесечие на 2014 год. и първото шестмесечие на 2015 год.

Отчет за дейността на ОбС - Бобов дол и неговите комисии за първото шестмесечие на 2014 год.

Е-мейл Печат ПДФ

Отчет за дейността на ОбС - Бобов дол и неговите комисии за първото шестмесечие на 2014 година

Страница 1 от 3