Вие сте тук: Информация Новини

Новини

Покана за заседание на ОбС Бобов дол на 30.01.2020 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 21.01.2020 г.

Обявление за провеждане на конкурс по ЗДсл за длъжността "Главен счетоводител" в Община Бобовд дол

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 16.01.2020 г.

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от НПКПМДС - Информация за длъжността

Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС - Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

 

График за посещение на място от медицинско лице в населените места на общ. Бобов дол през януари-февруари

Е-мейл Печат ПДФ

Нов общопрактикуващ лекар в гр. Бобов дол

Е-мейл Печат ПДФ

Страница 1 от 69