Вие сте тук: Информация Новини

Новини

Покана за заседание на ОбС Бобов дол на 31.01.2019 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 22.01.2019 г.

Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Бобов дол

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 14.01.2019 г.

Дата на приключване - 14.02.2019 г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО В ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ - ТУК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ НАРЕДБА ЗА ПУРОбИ - ТУК

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет 2019 година

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 08.01.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Бобов дол, обслужвана от ЧЕЗ

Е-мейл Печат ПДФ

Страница 1 от 44