Вие сте тук: Информация Обяви

Обяви

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 30.11.2018 г.

Обявление на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 14.11.2018 г.

Обява от Общинска администрация

Е-мейл Печат ПДФ

Страница 5 от 14