Вие сте тук: Информация Обяви

Обяви

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Е-мейл Печат ПДФ

Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели за района на КОС

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 13.03.2017 г.

Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9 от ЗСВ

Татяна Асенова Калфина-Шопова


Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Е-мейл Печат ПДФ

Страница 10 от 12