Вие сте тук: Информация Обяви

Обяви

Обява от Общинска администрация

Е-мейл Печат ПДФ

Обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително на "ТЕЦ Бобов дол" ЕАД

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване 09.08.2018 год.

Повторен публичен търг за продажба на МПС, собственост на ОП "ЧОБ"

Е-мейл Печат ПДФ

Страница 4 от 13