Вие сте тук: Информация Обяви

Обяви

Обява до собствениците или ползватели на животновъдни обекти

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 01.03.2019 г.

 

ОБЯВА

Общинска администрация гр. Бобов дол, уведомява собствениците или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегралната информационна система на БАБХ, които имат желание да ползват пасища, мери и ливади за стопанската 2019/2020 год., е необходимо да подадат заявления по образец до Кмета на общината в срок до 10. март 2019 год. Към заявлението се посочват видове и брой пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдния обект, описват се собствените и ползвани имоти с НТП- пасища, мери и ливади, към подаване на заявлението.

Съгласно чл. 37и, ал.З от ЗСПЗЗ, Общински съвет със свое решение определи пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване по землища на територията на Община Бобов дол, съгласно Приложение № 3 и 4, както следва:

 

Приложение № 3

Приложение № 4

Обява за прием на заявления за добиване на дърва за огрев

Е-мейл Печат ПДФ

Обява за провеждане на конкурси с кандидати за приемане на военна служба

Е-мейл Печат ПДФ

Страница 4 от 14