Вие сте тук: Информация Търгове

Търгове

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост

Е-мейл Печат ПДФ

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

Е-мейл Печат ПДФ

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти

Е-мейл Печат ПДФ

Страница 1 от 14