Вие сте тук: Информация Търгове

Търгове

Публичен търг с явно наддаване за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху общинска земя

Е-мейл Печат ПДФ

Публичен търг с тайно наддаване на земеделски земи от общинския поземлен фонд

Е-мейл Печат ПДФ

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост

Е-мейл Печат ПДФ

Страница 2 от 16