Вие сте тук: Информация Търгове

Търгове

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи

Е-мейл Печат ПДФ

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот

Е-мейл Печат ПДФ

Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот

Е-мейл Печат ПДФ

Страница 15 от 16