Вие сте тук: Информация Бюджет и финанси

Бюджет и финанси

Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2019 г. в хиляди лева

Е-мейл Печат ПДФ

Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2019 г. в хиляди лева

Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2019 г. в лева

Е-мейл Печат ПДФ

Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2019 г. в левове

Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2019 г. в хиляди лева

Е-мейл Печат ПДФ

Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2019 г. в хиляди лева

Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2019 г. в лева

Е-мейл Печат ПДФ

Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2019 г. в левове

Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства за 2018 година

Е-мейл Печат ПДФ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2018 Г. НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

Страница 1 от 10