Вие сте тук: Информация Бюджет и финанси

Бюджет и финанси

Бюджет 2019 на Община Бобов дол

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 08.02.2019 г.

БЮДЖЕТ 2019 Г. НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

ПРИЛОЖЕНИЯ БЮДЖЕТ 2019 Г.

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОБОВ ДОЛ

Месечни и тримесечни отчети за 2019 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. януари

Счетоводна политика и сметкоплан на Община Бобов дол

Е-мейл Печат ПДФ

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА И СМЕТКОПЛАН НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от ЕС и чуждите средства към 30.09.2018 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от ЕС и чуждите средства към 30.09.2018 г.

Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2018 г. в хиляди лева

Е-мейл Печат ПДФ

Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2018 г. в хиляди лева

Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2018 г. в лева

Е-мейл Печат ПДФ

Баланс на Община Бобов дол към 30.09.2018 г. в лева

Страница 1 от 8