Вие сте тук: Информация Бюджет и финанси

Бюджет и финанси

Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2018 год. в хиляди лева

Е-мейл Печат ПДФ

Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2018 год. в хиляди лева

Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2018 год. в лева

Е-мейл Печат ПДФ

Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2018 год. в лева

Отчет за изпълнението на бюджета за първо полугодие на 2018 год.

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 07.08.2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за първото полугодие на 2018 год.

Месечни и тримесечни отчети на Община Бобов дол за 2018 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. януари

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. февруари

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. март

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. април

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. май

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. юни

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. юли

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. август

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. септември

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. октомври

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. ноември

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. декември

Страница 4 от 10