Вие сте тук: Информация Бюджет и финанси

Бюджет и финанси

Бюджет 2018 на Община Бобов дол

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 05.02.2018 г.

БЮДЖЕТ 2018 Г. НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

ПРИЛОЖЕНИЯ БЮДЖЕТ 2018 Г.

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОБОВ ДОЛ

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет 2018 година

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 04.01.2018 г.

Докладна записка от адв. Елза Величкова относно: Актуализация на капиталови разходи 2017 г.

Е-мейл Печат ПДФ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ АДВ. ЕЛЗА ВЕЛИЧКОВА - КМЕТ НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА В ЧАСТТА "КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ" НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ ЗА 2017 Г.

Счетоводна политика и сметкоплан на Община Бобов дол

Е-мейл Печат ПДФ

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА И СМЕТКОПЛАН НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

Страница 5 от 10