Вие сте тук: Информация Бюджет и финанси

Бюджет и финанси

Бюджети на ВРБК

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 21.04.2017 г.

БЮДЖЕТИ НА ВРБК

Месечни и тримесечни отчети на Община Бобов дол за 2017 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета за м. януари

Месечен отчет за средствата от ЕС, администрирани от НФ-КСФ за м. януари

Месечен отчет за касово изпълнение по сметките за чужди средства - сметка 33 за м. януари

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета за м. февруари

Месечен отчет за средствата от ЕС, администрирани от НФ-КСФ за м. февруари

Месечен отчет за касово изпълнение по сметките за чужди средства - сметка 33 за м. февруари

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета за м. март

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета за м. април

Обяснителна записка и Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от ЕС и сметките за чужди средства към 31.12.2016 г.

Обяснителна записка и Финансов отчет към 31.12.2016 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета за м. май

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета за м. юни

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета за м. юли

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. август

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2017 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. октомври

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. ноември

Капиталови разходи 2017 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 20.02.2017 г.

Бюджет 2017 на Община Бобов дол

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 10.02.2017 г.

Бюджет 2017 на Община Бобов дол

Покана за публично обсъждане на проектобюджет за 2017 година

Е-мейл Печат ПДФ

Страница 6 от 10