Вие сте тук: Информация Бюджет и финанси

Бюджет и финанси

Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства за 2018 година

Е-мейл Печат ПДФ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2018 Г. НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

Баланс на Община Бобов дол към 31.12.2018 г. в хиляди лева

Е-мейл Печат ПДФ

БАЛАНС НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ КЪМ 31.12.2018 Г. В ХИЛЯДИ ЛЕВА

Баланс на Община Бобов дол към 31.12.2018 г. в лева

Е-мейл Печат ПДФ

БАЛАНС НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ КЪМ 31.12.2018 Г. В ЛЕВА

Бюджет 2019 на Община Бобов дол

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 08.02.2019 г.

БЮДЖЕТ 2019 Г. НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

ПРИЛОЖЕНИЯ БЮДЖЕТ 2019 Г.

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОБОВ ДОЛ

Месечни и тримесечни отчети за 2019 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. януари

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. февруари

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. март

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. април

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. май

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. юни

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. юли

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. август

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. септември

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2019 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. октомври

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. ноември

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към м. декември

Счетоводна политика и сметкоплан на Община Бобов дол

Е-мейл Печат ПДФ

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА И СМЕТКОПЛАН НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

Страница 2 от 10