Вие сте тук: Информация Бюджет и финанси

Бюджет и финанси

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета за 2015 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 08.09.2016 г.

Покана за обществено обсъждане

Е-мейл Печат ПДФ

Годишен финансов отчет за 2015 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 25.04.2016 г.

Обяснителна записка към финансовия отчет на Община Бобов дол към 31.12.2015 г.

Баланс на Община Бобов дол към 31.12 2016 г.

Страница 7 от 9