Вие сте тук: Информация Бюджет и финанси

Бюджет и финанси

Решение № 183 на ОбС, относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Бобов дол, сметките за средствата от Европейския съюз и чужди средства, за изпълнението на Инвестиционната програма на капиталовите разходи и за общ. дълг към 31.12.2017 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Решение № 183 на ОбС, относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Бобов дол, сметките за средствата от Европейския съюз и чужди средства, за изпълнението на Инвестиционната програма на капиталовите разходи и за общинския дълг към 31.12.2017 г.

Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2018 год. в хиляди лева

Е-мейл Печат ПДФ

Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2018 год. в хиляди лева

Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2018 год. в лева

Е-мейл Печат ПДФ

Баланс на Община Бобов дол към 30.06.2018 год. в лева

Отчет за изпълнението на бюджета за първо полугодие на 2018 год.

Е-мейл Печат ПДФ

Дата на публикуване - 07.08.2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за първото полугодие на 2018 год.

Страница 2 от 8