Вие сте тук: Информация Избори ЕП 2019

Избори ЕП 2019

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Е-мейл Печат ПДФ

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава- членка на ЕС при произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Р. България на 26.05.2019 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава- членка на ЕС при произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Р. България на 26.05.2019 г.

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък при произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Р. България на 26.05.2019 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък при произвеждане на избори за членове на ЕП от Р. България на 26.05.2019 год.

Заповед З-171 на кмета на Община Бобов дол за образуване на избирателни секции за изборите за ЕП на 26.05.2019 год.

Е-мейл Печат ПДФ

Заповед на кмета на Община Бобов дол за образуване на избирателни секции за изборите за ЕП на 26.05.2019 год.

Страница 3 от 3